'zmieniony')) { # # Licznik plikowy przechowujacy dane w $file # $file="licznik.txt"; if (file_exists($file)) $counter = file("$file"); if ($counter[0]<100000000) {$counter[0]++;} else {$counter[0]=0;} if($openfile=fopen("$file","w")) {fputs($openfile,$counter[0]);fclose($openfile);} session_start(); $_SESSION['licznik']='zmieniony'; } else { $file="licznik.txt"; if (file_exists($file)) $counter = file("$file"); } $licznik=$counter[0]; $liczba_pol=8; chop($licznik); $pola_cyfrowe = max(strlen($licznik), $liczba_pol); $licznik = substr("0000000000".$licznik, -$pola_cyfrowe); $cyfry = preg_split("//", $licznik); $folder = "licznik/"; for($i = 0; $i <= $pola_cyfrowe; $i++) { if ($cyfry[$i] != "") { $licznik_wynik .= ""; } } ?> Śląski Chór Górniczy Polonia Harmonia

Śląski Chór Górniczy
Polonia Harmonia 

                                                       

 Piekary Śląskie